top of page

Seksualno nasilje

Definicija

Konvencija o pravima  djeteta

Član 34.

Države-potpisnice se obavezuju da će zaštititi dijete od svih oblika seksualne eksploatacije i seksualne zloupotrebe. U tu svrhu države-potpisnice će naročito poduzeti sve odgovarajuće mjere da se spriječi:

a) Poticanje ili tjeranje djeteta da se upusti u bilo kakvu nezakonitu seksualnu aktivnost;

 

 

b) Korištenje djeteta u cilju eksploatacije za prostituciju ili druge nezakonite seksualne radnje;

c) Korištenje djeteta u cilju eksploatacije u pornografskim predstavama ili materijalima. *

Seksualno nasilje može biti: 

 • dodir na privatnim djelovima tijela, preko i bez odjeće

 • nagovaranje ili silom nanešena seksualna radnja

 • slikanje, snimanje nasilja ili djece za seksualne svrhe

 • nagovaranje djece putem interneta da dijele slike, video ili da nad samim sobom izvršavaju seksualne radnje


Počinitelj seksualnog nasilja može biti:

 • roditelj, brat ili sestra

 • rodbina

 • učitelj, trener, ljekar i slično

 • partner

 • nepoznanik

 • može se desiti putem interneta ili u stvarnom životu.

Ako imate nekih pitanja slobodno nas kontaktirajte na 

      info@paraplybosna.org

Ako vam se dijete povjeri i ispriča vam...

... osjećajte se izabranim - dijete ima povjerenja u vas

 • Saslušajte dijete i vjerujte djetetu

 • Ohrabrite dijete

 • Objasnite da to nije djetetova greška

 • Nemojte uplašiti dijete 

 • Pokažite da se ne plašite djetetove priče

 • Zaštitite dijete

 • Prijavite nadležnim organima 

bottom of page