top of page

Kim ima jednu tajnu

Knjiga "Kim ima jednu tajnu" nastala je kako bi se olakšala edukacija i komunikacija između djece i odraslih. Na taj način možemo spriječiti i otkriti seksualno nasilje. 

 ​

Knjiga služi kao sredstvo za lakšu edukaciju i komunikaciju između odraslih i djece u vezi sprječavanja seksualnog nasilja. Može se koristiti u obrazovne svrhe kao osnova za diskusiju, ali i pristup temi sa dijetetom za koje se sumnja da je izloženo. 

Knjiga je trenutno u prevodu i biti će uskoro tu za narudžbu. 

bild 3.jpg
Kim bild.webp

Kim Ima Jednu Tajnu je napisana od Lisa Hyder. Ilustraciju je napravila Lisa Melke i dizajn je od Luciana Amado.

Izvod iz knjige

Kim i Joy imaju po jednu tajnu. Ali te tajne nisu iste. Kim ima jednu a Joy drugu. 

-  Moja tajna je jako tajna, kaže Joy sa osmijehom.

- I moja tajna je isto puno tajna, kaže Kim bez osmijeha.

Kim pogleda Joy i primjeti da je Joy sretna. Zašto je Joy sretna zbog svoje tajne, a Kim nije? Ali Kim ne govori ništa.

bottom of page