top of page

PARAPLY

O NAMA

Paraply je započeo svoj rad u 2018. godini i radi u sklopu sa Konvencijom o dječijim pravima sa posebnim fokusom na članke:

19, 34 i 35.

Mi smo nevladina organizacija i nismo religijski i politički vezani. 
 

NAŠA VIZIJA

Svijet bez seksualnog nasilja nad djecom

NAŠA PODRUČJA
RADA

 Da bi postigli našu viziju, smatramo da je potrebno raditi sa slijedećim područjima: 

- preventivni rad putem obuke za djecu i odrasle

- podizanje svijesti u društvu

- "alat" koji olakšava obuku i  komunikaciju sa djecom

- podrška žrtvama nasilja
 

bottom of page