top of page

Naručite obuku sa nama

Naše obuke se nude putem digitalne platforme ili na licu mjesta.

Sadržaj naših predavanja se može prilagoditi vašem izboru.
Slijedi standardni sadržaj.  ​

Za djecu

1. - 4. razred

osnovne škole

1. Tvoja prava

2. Tvoje tijelo pripada tebi

3. Dobar i loš dodir

4. Dobra i loša tajna 

5. Saglasnost

6. Da li neko ko je dobar može biti i zao?

7. Odrasli na internetu

8. Gdje se može dobiti pomoć? 

Za djecu

5. - 9. razred

osnovne škole

1. Tvoja prava

2. Tvoje tijelo pripada tebi

3. Odnosi i saglasnost 

4. Online-život

5. Odrasli na interetu

6. Slika o sebi i samopouzdanje  

7. Kako se zaštiti?

8. Kome se možes povjerovati?

Za mlade

Srednja škola

1. Šta je seksualno nasilje? 

2. Online-život, seks kao samoozljeđivanje, seks kao naknada

3. Moguće posljedice i kako ih prevazići 

4. Pornografija i njen utjecaj

5. Ko je zlostavljać?

6. Koja su tvoja prava? 

7. Šta možes uraditi i gdje da se obratiš? 

Za odrasle

-

1. Šta je seksualno nasilje nad djecom?

2. Ko je zlostavjač?

3. Koje su posljedice?

4. Kako možemo otkriti da je dijete zlostavjeno?

5. Kako pomoći djetetu? 

6. Kako možemo spriječiti zlostavljanje?

Pošaljite nam narudžbu

Hvala vam, odgovaramo uskoro.

bottom of page