När en närstående vuxen förgriper sig på ett barn sker detta oftast med en högre frekvens och grovhet än om förgriparen tidigare varit okänd för barnet. I de fall förgriparen är närstående anmäls oftast brotten först när övergreppen har upphört och det är ofta förenat med stora svårigheter för barnet att berätta om övergreppen. På grund av stor okunskap inom rättsväsendet är det av väsentlig vikt att både offer och de vuxna i barnets närhet får rätt stöd och där vill Paraply vara behjälpliga. 

I många fall krävs det modiga barn och starka vuxna för att rättsväsendet ska ta ärendet på allvar och de utsatta är oftast i behov av hjälp med juridiska frågor. Paraply vill stärka barnet och de vuxna i barnets närhet så att de kan ta tillvara på sina rättigheter på bästa tänkbara sätt. Vid sexuella övergrepp på barn dyker många rättsliga frågor upp för de drabbade och vi vill med vårat stöd stärka de parter som utsatts för övergreppens konsekvenser. Paraply vill därför stödja offer och anhöriga med juridisk rådgivning. Det är helt anonymt att ställa en fråga och inga personuppgifter eller svar registerförs.

 

Har du frågor eller behöver rådgivning?

Välkommen att höra av dig till: juristgruppen@paraply.org

Juristgruppen

paraply-bosnian-small_edited.png

Kontakt

  • White Instagram Icon

© Copyright 2018

design av Stefanny Castaneda